Pružatelj medijske usluge:Euro komunikacije d.o.o.

Temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije Ur. Broj 567-06/04-18-04, Agencije za elektroničke medije, od 19. prosinca 2018. tvrtka Euro komunikacije d.o.o. dobila je dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski i druge dopuštene oblike prijenosa za tv kanal Samobor TV. Dopuštenje je izdano na 10 godina. Tvrtka Euro komunikacije d.o.o. upisana je u Knjigu pružatelja usluga koja se vodi pri Agenciji za elektroničke medije Republike Hrvatske.

Samobor TV

e-mail: info@samobor.tv

Telefon: +385 (0)1 77 77 500
Fax: +385 (0)1 77 77 501

direktor programa: Zoran Kolak
e-mail: zoran.kolak@samobor.tv

Upiti gledatelja:  gle@samobor.tv

Informativni program: desk@samobor.tv
Sve vijesti informativnog programa možete pogledati na portalu samobor.net

Sportski program: sport@samobor.tv
Sve vijesti sportskog programa možete pogledati na portalu samobor.net

Glazbeni program: glazba@samobor.tv

Oglašavanje Samobor TV

Informacije o terminima i cijenama oglašavanja možete pogledati ovdje.

e-mail: marketing@eurokomunikacije.com

Tehnička podrška Samobor TV

Više o načinima pružanja Tehničke Podrške
možete pogledati ovdje.

e-mail: podrska@eurokomunikacije.com
Telefon: +385 (0)1 77 77 500

Uvjeti korištenja

Uvjete korištenja možete pročitati ovdje.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail:
uvjeti@eurokomunikacije.com

Privatnost

Koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo i čuvamo detaljno možete pogledati u Izjavi o Privatnosti.

Dodatne informacije možete dobiti na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail:
privatnost@eurokomunikacije.com

Zahtjev za brisanje osobnih podataka možete podnjeti na e-mail: gdpr@eurokomunikacije.com

Kontakt podaci

Registrirano ime tvrtke: Euro komunikacije d.o.o. za savjetovanje i upravljanje sustavima
Skraćeno ime tvrtke: Euro komunikacije d.o.o.
Registrirano ime tvrtke na engleskom jeziku: Euro Communications Ltd

Adresa: HR-10430 Samobor
Pape Ivana XXIII 37, Hrvatska
Telefon: +385 (0)1 77 77 500
Fax: +385 (0)1 77 77 501
e-mail: info@eurokomunikacije.com
web stranice: eurokomunikacije.com

OIB: 4884 1207 198
PDV IB (VAT): HR4884 1207 198

Bankovni podaci

Račun otvoren u Addiko Bank d.d.
HR-10000 Zagreb,
Slavonska avenija 6
SWIFT: HAABHR22

Euro komunikacije broj računa:
2500009 -1101284484
Euro komunikacije IBAN:
HR882500009110128448 4

Osnivački podaci

Temeljni akt: Društveni ugovor od
19.09.2008. godine, položen u zbirci
isprava kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Broj upisa u sudski registar:
Tt-08/11917-2, Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080672698

Članovi Uprave

Miljenko Novosel
e-mail: miljenko.novosel@eurokomunikacije.com
Zoran Kolak
e-mail: zoran.kolak@eurokomunikacije.com

Temeljni kapital:
U iznosu od 20,000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.